Bentley Ürünleri

OpenRail Designer

PSTeknik Bilişim Ve Mühendislik A.Ş.

 
Detaylı Ray Tasarımları Yapın

OpenRail Designer, saha/istasyon tasarımı, tüneller, koridor modelleme, makas yerleştirme, havai hat elektrifikasyonu, saha tesviyesi, sıhhi ve yağmur suyu şebekesi tasarımı, yeraltı drenajı gibi çok çeşitli karmaşık görevlerin hepsini gerçekleştirebilen yazılımdır. Yazılımı, küresel demiryolu altyapı projelerinde gerçek tasarım senaryolarıyla başa çıkmak için gerekli özellikleri sağlayan çokçeşitli uluslararası standartları destekleyecek şekilde yapılandırabilirsiniz. Neredeyse tüm ray tasarımı ve bakım iş akışına uyum sağlar ve hafif raylı sistem, metrolar (transit) ağır raylı sistem, yüksek hızlı raylısistem ve MAG LEV projeleri için uygundur.

Araziyi ve mevcut koşulları etkili bir şekilde anlamak için birden çok veri türünü kolayca kullanın. As-built durumu daha iyi anlamak için saha verilerini analiz etmek ve işlemek için fotogrametri, total station alımları, GPS LiDAR, nokta bulutları, gerçeklik ağları ve daha fazlasını kullanın.
Proje teslimatlarını iyileştirin

Tasarım kısıtlamalarını, tasarım zamanı görselleştirmesini, dinamik açıklamaları ve canlı modele dayalı otomatik plan üretimini kullanarak proje çıktıları üretin. Bu yaklaşım, makine kontrol kılavuzunu, modelleri, çizimleri ve günümüzün gereksinimleri için gereken diğer verileri sağlamak üzere tüm proje bilgilerinin tutarlı ve güncel olmasını sağlar. Makine kontrollü tesviye ve makine kılavuzu için Trimble, Topcon ve Leica için standart formatların çıktısını alabilirsiniz.
 
Model tabanlı tasarım yaklaşımını kullanın

Tüm veriler için merkez olarak 3D modeli kullanarak tekrarlayan manuel işleri azaltın. Aynı anda tasarlamak ve etkileşimli modelleme yapmak için parametrik modelleme araçlarını kullanın. Profiller ve enkesitler oluşturun, regresyon analizi yapın, ray ve travers yerleşimi yapın ve demiryolu ve  karayolu koridorlarının yanı sıra raylı drenaj sistemlerini tasarlayın ve analiz edin. Tüm değişiklikler,  modeldeki öğelere ve plan üretimi için paftalara yansıtılır.

Proje çıktılarını geliştirin

Tip kesit kısıtlamaları, tasarım görselleştirme, dinamik anotasyon ve canlı   modele dayalı otomatik plan üretimi kullanarak proje çıktıları üretin. Bu yaklaşım, makine kontrollü kılavuzunu, modelleri, çizimleri ve günlük gereksinimleri için ihtiyaç duyulan diğer verileri sağlamak için tüm proje bilgilerinin tutarlı ve güncel olmasını sağlar. Makine kontrollü tesviye için Trimble, Topcon ve Leica için standart formatların çıktısını alabilirsiniz.
BIM iş akışını destekler
Tüm geleneksel ve dijital tasarım çıktılarını oluştururken, dijital ikiz geliştirme ortamında BIM iş akışlarını ilerletmeye yardımcı olmak için veri açısından zengin BIM çıktılarını sağlayın.
 
Tasarımlarınızı animasyona çevirin
Tasarımı gerçek zamanlı olarak ve 3D koridor modelinde sanal sürüşü deneyimleyin. Herhangi bir tasarım kusuru veya fiziksel çakışma olup olmadığını görsel olarak inceleyin. Hataları belirlemek, drenaj çakışmalarını aramak ve gabari kontrol etmek için ray özelliklerini tüm açılardan tam olarak görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca ray ve travers yerleşimini, havai hat yapılarını, sinyal görüş, istasyon tasarımlarını görsel olarak değerlendirebilir ve istediğiniz sonuca ulaşmak için dilediğiniz gibi  düzenleyebilirsiniz. OpenRail Designer, proje onayları için projeyi taşeronlara etkin bir şekilde iletmek için  modelleri oluşturur. Yüksek etkili görseller ve animasyonlar oluşturmak için LumenRT ile entegre şekilde çalışır.